Sudski tumač za slovenački jezik!

Stručni prevodi za fizička i pravna lica sa overom sudskog tumača za slovenački jezik.

Pružamo usluge usmenog i pismenog prevoda sa overom ovlašćenog sudskog tumača za slovenački jezik. Na prevod nam možete poveriti bilo koji dokument za koji Vam je potreban prevod sa overom. Prevodimo sve vrste dokumenata – pravnu, sudsku, finansijsku, medicinsku, projektnu, tehničku, ličnu dokumentaciju i dokumentaciju za tender. Naš sudski tumač za slovenački jezik ima Rešenje o postavljenju koje je izdalo Ministarstvo pravde, a imenovao ga je Sud u Beogradu. Svaki prevod sa overom mora da sadrži pečat ovlašćenog sudskog tumača za slovenački jezik i broj rešenja njegovog imenovanja za sudskog tumača. Sudski tumač za slovenački jezik poznavalac je slovenačkog jezika na najvišem nivou.

Pre dostave dokumentacije na prevod nas uvek možete pozvati radi definisanja optimalnog roka za prevod, besplatne procene ili pravilne pripreme dokumenata koje treba da prevede i overi sudski tumač za slovenački jezik. Na raspolaganju smo Vam svakog radnog dana od 10.00h do 19.00h i otvoreni smo za sva Vaša pitanja koja se tiču prevoda.

Ako se nalazite van Beograda, dokumentaciju nam možete poslati na prevod elektronskim putem na našu e-mail adresu ili brzom poštom.

Svaki prevod se povezuje sa originalom ili kopijom dokumenta koji se prevodi. Pre donošenja ili slanja dokumentacije na prevod, trebalo bi da utvrdite sa institucijom ili nadležnim organima kojima predajete prevod, da li je prevod potrebno spojiti sa originalnim dokumentom ili s kopijom dokumenta. U najvećem broju slučajeva prevod se spaja s kopijom dokumenta. Ako se prevod spaja s kopijom dokumenta, proverite i da li je potrebno kopiju prethodno overiti kod javnog beležnika.

U slučaju da je potrebno da apostilirate dokumenta (pisanje beležaka sa strane, na marginama, ili ispod teksta), potrebno je da se za Apostil pečat obratite osnovnom sudu na teritoriji opštine koja je i izdala dokument. U slučaju da je potrebna overa kopije kod javnog beležnika i/ili Apostil pečat, sudski tumač za slovenački jezik, pored sadržaja dokumenta, prevodi i javnobeležnički zapis i Apostil pečat. Upravo zato je neophodno da overu kopije ili apostiliranje dokumenata završite pre donošenja dokumenata na prevod.

Svoje poverenje su nam ukazala mnoga pravna i fizička lica i ponosni smo na našu zavidnu referentnu listu klijenata. Naša usluga je brza, kvalitetna i sigurna. Pažnju posvećujemo svakom klijentu, bez obzira na obim projekta. Obratite nam se, opravdaćemo Vaše poverenje!

Pružamo usluge prevoda i na druge strane jezike. Za više informacija pogledajte sajt www.impeccable.rs.

USMENI PREVODI – SUDSKI TUMAČ ZA SLOVENAČKI JEZIK

Organizujemo izlazak na teren sudskog tumača za slovenački jezik, kada se zahteva njegovo prisustvo, bilo pri notarskim overama, u sudu ili na venčanju. Više informacija o ovoj usluzi možete pročitati na stranici Usmeni prevodi.

PRIJEM DOKUMENTACIJE NA PREVOD

Dokumentaciju koju treba da prevede i overi svojim pečatom sudski tumač za slovenački jezik nam možete dostaviti na nekoliko načina; možete nas posetiti u našim prostorijama i predati dokumenta lično na prevođenje, poslati brzom poštom ili elektronskim putem na našu e-mail adresu. Pre donošenja ili slanja dokumentacije možete nam se obratiti radi procene obima teksta i utvrđivanja optimalnog roka za prevod. Optimalni rok za prevod je preduslov za pripremu kvalitetnog i besprekornog prevoda, zato s prevodom ne treba žuriti. Naš cilj je isti kao i Vaš, isporuka kvalitetnog prevoda! Poželjno je da nam donesete ili pošaljete skenirani original na uvid, ako ga posedujete. Sudski tumač za slovenački jezik ima zakonsko pravo da uporedi prevod sa originalom pre nego što ga overi.

PREUZIMANJE PREVODA

Po završetku prevođenja, overeni prevod preuzimate u našim prostorijama, u slučaju da Vam je dovoljna i elektronska verzija, prevod možemo skenirati i poslati na Vaš mejl. Prevode šaljemo i po našem kuriru ili brzom poštom na adresu koju nam dostavite (bilo koji grad u Srbiji). Cena ove usluge su troškovi slanja brzom poštom (250,00 RSD), dok je za prevode u obimu tri ili više prevodilačkih stranica ova usluga potpuno besplatna, odnosno troškove poštarine snosimo mi.

CENOVNIK

Cene su zasnovane na jednoj prevodilačkoj stranici, koja sadrži 1800 karaktera sa razmacima. Najmanja jedinica obračuna je jedna prevodilačka stranica.

Cene prevoda sa overom sudskog tumača za slovenački jezik

Plaćanje

Sudski tumač za slovenački jezik za tačnost izvršenog prevoda garantuju svojim potpisom i pečatom. Pečat sudskog tumača je okruglog oblika, mora da sadrži ime i prezime prevodioca sa naznakom jezika, odnosno: „sudski prevodilac za slovenački jezik“, kao i mesto suda u kojem je prevodilac zaveden. Na kraju prevoda nalaze se i podaci o broju rešenja postavljenja od strane Ministarstva.

 

Sudski prevodilac za slovenački jezik je nov naziv za sudskog tumača, dakle ima isto značenje kao i sudski tumač za slovenački jezik.

 

Korisni linkovi

 

Informacije o pripremi dokumentacije za prevod na stranici Najčešća pitanja >>

Informacije vezano za turističku ponudu Slovenije – na stranici O Sloveniji ili na zvaničnom sajtu turističke organizacije Slovenije www.slovenia.info/sl

Ambasada Slovenije u Srbiji – www.belgrade.embassy.si

Besplatno online učenje početnog nivoa slovenačkog jezika, za sve one koji govore engleski jezik na web stranici www.slonline.si/sl/

Na našoj stranici možete u svakom trenutku preuzeti besplatan mini turistički rečnik. Rečnik se nalazi na levoj strani, odmah iznad fotografije sa kontakt podacima.

Zašto izabrati nas

Uvek smo tu da vam pružimo besplatan savet i besplatnu procenu za prevod i uvek ćemo završiti projekat koji ste nam poverili.
Naše cene prilagođene su aktuelnoj ekonomskoj situaciji, a ne evropskim standardima u prevodilaštvu. Odobravamo poust za prevode koje treba da overi sudski tumač za slovenački jezik, koji sadrže više od 20 prevodilačkih stranica.
Ako niste u prilici da preuzmete prevod u našim prostorijama, organizovaćemo isporuku prevoda po kuriru na vašu adresu o našem trošku, za sve prevode preko tri i više prevodilačkih stranica.

    Obratite nam se!
    blank